درباره نمایشگاه «از اوین، با عشق»

ایده نمایشگاه

From-Evin-With-Love.jpg

این نمایشگاه ، بخشی از پروژه تحقیقاتی تاریخ شفاهی جنبش زنان است که در قالب « موزه جنبش زنان»  به  موضوع هایی مانند زندگینامه ها ، رویدادها ، نهادها و تولیدات زنان ایران درحوزه های هنری، ادبی و اجتماعی می پردازد.

گستره تاریخی این تحقیق ازاواخر دوران قاجار وظهور اولین بارقه های آزادیخواهی از سوی طاهره قره العین آغاز می شود، به جنبش مشروطه به عنوان نقطه عطف جنبش زنان می نگرد و از زمان پهلوی ، انقلاب اسلامی وتا به اکنون جنبش زنان را در برمی گیرد.

 این تحقیق با تکیه بر معرفت شناسی موضع  فمینیستی، به واکاوی و بازنمایی بخش هایی از جنبش زنان  با استفاده  از قالب های  هنری می پردازد.

دوره هر تحقیق دوسال است  و حاصل آن  در دو فضای دیجیتال و فضای فیزیکی در قالب نمایشگاه های کوچک و نمادین  در دسترس عموم قرارمیگیرد.

نمایشگاه کارهای دستی زنان زندان اوین، به عنوان اولین دوسالانه موزه جنبش زنان،  نه با ادعای تصویری تمام و کمال که همچون نمای کوتاهی از مبارزات  جنبش زنان ایران در ده سال اخیربه نمایش گذاشته شده است.

علت انتخاب این محدوده زمانی،  دهسالگی  طرح اولیه موزه جنبش زنان ایران است. دهسالی که  سختی ها و مشکلات آن  موجب شد که  موسسان و حامیان این طرح هریک به گوشه ای از جفرافیای سیال جنبش زنان پرتاب شوند. انگار درجدال با ضرباهنگ  این پرتاب شدگی است که  روز از پی روزآزموده تر شده  تا که امروز از اوین ،  تاریک ترین گوشه میهمنان ایران، تا به لاهه،این روشن ترین ساحل دریای شمال، پل های  وصل خویش را گسترده اند. ملات این پل از خشت جان  زنانی ساخته شده که درراه مبارزه برای رسیدن به برابری ، تن به حبس داده  و دل به دریای جنبش سپردند.

 

منصوره شجاعی

لاهه. هشتم مارس ۲۰۱۸

Sarvenaz Ja